El sistema TRES EN UN

El sistema TRES EN UN, consisteix a realitzar tres accions simultànies en una sola tasca. Mitjançant la utilització d’una màquina fregadora simultàniament realitzem aquestes tres accions: