lleiSegons la legislació laboral totes les empreses de 50 treballadors o més, han de tenir com a mínim en la seva plantilla el 2% de personal amb discapacitat superior al 33%.

Les empreses poden donar compliment a la legislació Llei Integració Minusvàlid (LISMI) mitjançant:

1.-Contractació directa
2.- Mesures alternatives regulades en el RD 364/2005
3.-Enclavament laboral