Desenvolupem programes de serveis i els gestionem en edificis, dependències i instal·lacions de diferents sectors d’activitat, adaptant-nos a les necessitats i característiques dels nostres clients.

Recepció i atenció al client
Operaris de magatzem i manipulacions

Processos de fabricació i industrials

Serveis de Neteja

Control d'espais

Manteniment

Jardineria i manteniment