MISMAEFICACIA va més enllà de l’estricte compliment de les Normatives i Lleis que regulen l’activitat empresarial en l’àmbit social, mediambiental i respecte als drets humans.

En aquest sentit incorpora en la gestió de la seva activitat criteris de responsabilitat social empresarial, generant activitat econòmica social.

Centre Especial de Treball

Economía social
Itinerari d'Integració