Què és un CET?

És una empresa que realitza la seva activitat amb persones que el grau de discapacitat de les quals els permet treballar amb eficàcia i rendiment obtenint resultats competitius.

Read More>>

Mismaeficacia

  Som una empresa de gestió i prestació de serveis generals i de suport a les activitats principals dels nostres clients.

Read More>>

Com treballem?

  Organització, gestió i control del servei. Aplicant controls de qualitat i prevenció de risc laborals.

Read More>>