lleiSegons la legislació laboral totes les empreses de 50 treballadors o més, han de tenir com a mínim en la seva plantilla el 2% de personal amb discapacitat superior al 33%.

Les empreses poden donar compliment a la legislació Llei Integració Minusvàlid (LISMI) mitjançant:

1.-Contractació directa
Incorporació en la pròpia plantilla de persones amb discapacitat.
2.- Mesures alternatives regulades en el RD 364/2005
  1. RD 364:200Subcontractació de serveis a Centres Especials de Treball, CET.
  2. Compra de productes a Centres Especials de Treball, CET.
  3. Realització de donacions i accions de patrocini sempre de naturalesa monetària a una fundació o una associació d’utilitat pública l’objecte social de la qual sigui entre d’altres, la formació professional, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació per a persones amb discapacitat.

3.-Enclavament laboral
Contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, empresa col·laboradora i un Centre Especial de Treball (CET ) per a la realització d’obres o serveis en relació directa amb l’activitat principal de l’empresa col·laboradora, la realització es porta a terme per un grup de treballadors amb discapacitat del centre Especial de treball que es desplaça temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.
És una fórmula de relació comercial entre CEE i empresa ordinària.

Enclave laboral ppt