Despeses controlades

En una anterior entrada d’aquesta secció comentàvem els avantatges fiscals de les AIE. Com mecanisme per no haver de suportar l’IVA de l’externalització de series. Ja fa una anys les IAE es varen veure afectades per un canvi de fiscalitat que deixava sense efecte la possibilitat de no haver de suportar l’IVA en les adquisicions de […]

El sistema TRES EN UN

El sistema TRES EN UN, consisteix a realitzar tres accions simultànies en una sola tasca. Mitjançant la utilització d’una màquina fregadora simultàniament realitzem aquestes tres accions: