Restauració Social

aliancesPer oferir, prestar i gestionar el servei d’alimentació per a col·lectivitats.

L’abast de l’acord consisteix que MISMAEFICACIA presta i gestiona menjadors col·lectius ( serveis de catering in situ o transportat) amb el complet suport de XXXX que aporta el seu coneixement tècnic, logístic i operatiu:

 • 55.000 menús diaris.
 • Servei especialitzat que s’adaptada a cada empresa segons sigui el sector d’activitat, tipus, estil d’empresa i ubicació geogràfica.
 • Proposta de valor consistent en una variada gastronomia: saludable, equilibrada, nutritiva i atractiva.
 • Dietes especials: per a comensals amb requeriments nutricionals específics per motius de salut, al·lèrgia alimentària o intolerància alimentària.

Catering
Amb el subministrament de menjar elaborat i envasat en recipients isotèrmics en les nostres cuines centrals i transport en vehicles degudament condicionats, fins a les instal·lacions del client, amb l’opció de personal tant per al servei de menjador com de neteja.
In situ
El nostre equip realitza els processos diaris de compra, recepció, manipulació i elaboració dels menús, utilitzant les instal·lacions de cuina, magatzems i menjadors propis del client.
Línia freda
Regeneració in situ dels menús prèviament elaborats en les nostres cuines centrals:

 • Els aliments són envasats al buit amb termo-selladora i sotmesos a un refredament ràpid (abatent la temperatura) en aproximadament 50 minuts fins a uns 4ºC.
 • El producte es manté sempre en la cadena de fred, sent la temperatura òptima entre 3 i 4ºC.

Quan el client ho requereix, aquests serveis es complementen amb la gestió de:

 • Cafeteries.
 • Esmorzars per a empreses.
 • Coffee break reunions.
 • Menús especials: degustacions, jornades gastronòmiques, Nadal, etc.
 • Màquines vending.
 • Hospitality.