El sistema TRES EN UN

3-1

El sistema TRES EN UN, consisteix a realitzar tres accions simultànies en una sola tasca. Mitjançant la utilització d’una màquina fregadora simultàniament realitzem aquestes tres accions:


  1. Netegem: L’acció química del detergent que afegim l’aigua juntament amb la fricció del raspall / disc i posterior aspiració de l’aigua dóna com a resultat la neteja del terra.
  2. Higienitzem: El detergent alhora porta també desinfectant amb el que a més de netejar, desinfectar donant com a resultat una higienització del terra.
  3. Abrillantem: La màquina porta incorporada uns discs especials amb abrasiu (adiamantats) que amb l’acció mecànica de la pressió i velocitat de gir del disc realitza un manteniment sostingut de la lluentor natural del paviment.

El resultat és similar i en ocasions superior al tradicional i ja en desús decapat, polit i abrillantat del terra, però amb menys cost i molt més ecològic. Una altra característica addicional respecte als sistemes d’abrillantat tradicionals és el resultat antilliscant que confereix al terra.