cet

És una empresa que realitza la seva activitat amb persones que el grau de discapacitat de les quals els permet treballar amb eficàcia i rendiment obtenint resultats competitius.


És una entitat jurídica amb o sense ànim de lucre que presta i elabora serveis amb els seus propis treballadors tenint aquests a efectes legals una discapacitat reconeguda i percentualment igual o superior a un 33%.

Realitza la seva activitat amb eficàcia, obtenint resultats competitius i generant valor econòmic social.

Treballant amb persones amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, es contribueix a la total integració laboral, econòmica i social d’aquest col·lectiu.