Desenvolupem programes de serveis i els gestionem en edificis, dependències i instal·lacions de diferents sectors d’activitat, adaptant-nos a les necessitats i característiques dels nostres clients.

Recepció i atenció al client
 • Recepció.
 • Atenció al client.
 • Operadors telefònics.
 • Control d’accessos.
 • Consergeria.
 • Correu intern.
 • Serveis administratius.
 • Enregistrament de dades.
 • Etc.

Operaris de magatzem i manipulacions
 • Càrrega, descàrrega i control de mercaderia.
 • Classificació i ubicació de mercaderia.
 • Proveir / desabastir línies de producció.
 • Manipulacions.
 • Picking / Packing.
 • Controls de Qualitat.

Processos de fabricació i industrials
 • Personal: suport / recolzo en línies de producció / muntatge.
 • Reposició / classificació.
 • Gestió residus / recuperació.
 • Expedicions.

Serveis de Neteja
 • General.
 • Especialitzada.
 • Cristalls.
 • Maquinària.
 • Tractament de sòls
 • Neteges d’obra.

Control d'espais
  • Conserges.
  • Ordenances.
  • Control d’accessos (entrades i sortides).
  • Serveis d’ordre.
  • Atenció al client.
  • Recepcionistes.
  • Centraletes telefòniques.
  • Personal administratiu.
  • Reprografia, arxiu i classificació.

Manteniment
 • Preventiu.
 • Correctiu.
 • Pintura.

Jardineria i manteniment
 • Manteniment de jardins.
 • Retallada i podes d’arbustos.
 • Poda d’arbres.
 • Sega de gespa.
 • Fertilització i abonat.
 • Neteja.
 • Regs automatitzats.