formacio-cat-01

Doble objectiu
 • Capacitació Professional: FFormar i capacitar a les persones per a l’acompliment de les seves funcions i tasques en el lloc de treball.
 • Desenvolupament Personal: Facilitar que les persones millorin el seu nivell educacional perquè d’aquesta manera millorin el seu entorn cultural i social..

Doble vessant
 • Formació que pel contingut de les matèries adquireix un caràcter transversal i en conseqüència va destinada a un col·lectiu molt ampli atenent a la categoria del treballador:
  • Riscos Laborals.
  • Ergonomia.
  • Comunicació.
  • Gestió del temps.
  • Atenció al client.
 • Formació especialitzada atenent a la categoria, lloc de treball i línia de servei o negoci:
  • Manipulació d’aliments
  • Treballs en altura.
  • Manteniment de jardins.
  • Gestió documental.
  • Dietètica.
  • Ionització.
  • Sales blanques.
  • Tractament de residus vegetals.
  • Etc.