• És una empresa que gestiona la prestació, producció i comercialització de béns i serveis.
  • Formada per un grup de professionals amb una dilatada trajectòria i acreditada experiència en el sector de la externalització – “outsourcing”.
  • Especialitzada en la gestió de projectes d’outsourcing per a processos industrials d’aprovisionament, elaboració, manipulació de productes i la prestació de serveis generals i auxiliars “facility services”.
  • Oferim als nostres clients solucions satisfactòries i garantim la utilització dels recursos més adequats.
  • Proposem als nostres clients la gestió més adequada per a l’activitat a desenvolupar, ja siguin la prestació de serveis generals i auxiliars que donen suport a la seva activitat principal o “core business”, o el suport per a la fabricació, elaboració i manipulació dels seus productes.

Actuem com un soci del nostre client en la direcció i gestió del servei contractat.