Una labor social que combina:
  • Inserció de persones amb discapacitat.
  • Treball competitiu i de qualitat.
  • Valor econòmic social.

Fomenta la igualtat d’oportunitats:

  • El personal de MISMAEFICACIA – CET realitzen la seva feina d’una manera independent i/o formant equip amb altres treballadors sense discapacitat i en conseqüència plenament integrats
  • Mitjançant la subcontractació de serveis el personal de MISMAEFICACIA realitza les seves tasques en les instal·lacions del client sota la direcció, supervisió i control d’un Gestor de MISMAEFICACIA
  • Mitjançant acords de col·laboració el personal de MISMAEFICACIA s’incorpora en les instal·lacions del client sota la direcció, supervisió i control d’un Gestor de MISMAEFICACIA per donar suport a la transformació, producció i manipulació de matèries, mercaderies i béns, podent fins i tot vendre’ls directament als nostres clients.