Missió
Tenim com a missió la integració al treball de persones amb discapacitat mitjançant la formació continuada i la seva promoció personal i professional, col·laborant i donant suport en els processos de producció i comercialització de béns i serveis dels nostres clients, així com prestant serveis integrats amb absoluta satisfacció dels usuaris.

Tot això obtenint resultats positius que assegurin la viabilitat i continuïtat del CET, dels seus clients i el manteniment d’ocupació.

Visió
La nostra visió consisteix a ser identificats com el soci – proveïdor de referència en la gestió de la nostra activitat i la prestació de serveis, sent els nostres clients l’aval de la qualitat i garantia de la nostra gestió i serveis.
Valors
Els valors que guien la nostra forma de treballar i relacionar-nos amb els nostres treballadors, proveïdors i clients, són impartits amb responsabilitat social per tota l’organització:

  • Compromís
  • Seguretat
  • Confiança