Fàcil i bé

limpiezaDetallem el servei de neteja, el tractament a utilitzar, les tasques i freqüències a realitzar, així com els materials, màquines i productes que s’utilitzen, conjuntament amb el disseny i planificació del personal.

El nostre sistema de seguiment i de control garanteixen als nostres clients l’òptim desenvolupament dels serveis i en conseqüència, la tranquil·litat i seguretat que compta amb professionals.

Anàlisi
Analitzem amb detall la situació actual del servei, de les noves necessitats i requeriments, els recursos disponibles, el temps, els freqüències, les tècniques utilitzades i el disseny del procés. Aprofitem els punts forts i els adaptem a les necessitats reals de cada servei.
Productivitat
 • Actualitzem els sistemes emprats i els recursos utilitzats.
 • Assegurem als nostres clients que estan utilitzant els productes i/o maquinària adequada.
 • Garantim la màxima eficiència en els serveis de neteja i higiene.

Gestió

Perquè això sigui així, dissenyem un pla, ho implantem i realitzem un complet seguiment des del principi del procés fins al final.

Involucrem a totes les persones i recursos que intervenen en el mateix, actualitzem i renovem els processos de manera que el servei ofert sempre és adequada a les necessitats i requeriments.

Mismaeficacia treballa i actua en equip amb els seus clients, per atendre i resoldre qualsevol dubte, incidència o suggeriment.

Així treballem des de l’inici de l’estudi fins al diagnòstic i valoració de les solucions proposades.

Sistema de seguiment

El sistema de traçabilitat ens permet a tot moment saber:

 • que tasques s’estan fent
 • en què part de les instal·lacions o edifici
 • de quina manera
 • qui l’està fent
 • els productes i maquinària
 • llibre d’instruccions

La formació del personal, l’experiència i competències ens permeten oferir solucions per resoldre les possibles incidències no previstes i d’aquesta manera que el resultat sigui sempre un servei òptim.

Afegim valor als serveis

 • Formació i motivació contínua del personal
 • Mètode sistema i procediment
 • Productes i maquinària
 • Prevenció de riscos laborals
 • Gestió i assegurament de la qualitat
 • Confiança i honestedat
 • Comunicació