Tenim una estructura organitzativa focalitzada en la gestió del servei i a generar valor afegit per als nostres clients.

La gestió de serveis precisa d’un equip multifuncional, format i capacitat per planificar accions, prevenir desviacions i/o aplicar correccions per aconseguir els resultats previstos.

Totes les àrees gestionen i coordinen les operacions per poder avaluar i seguir la traçabilitat dels processos i assegurar el compliment del servei previst.

El procés de millora contínua PAC (Planificar – Actuar – Comprovar), facilita i permet als nostres equips realitzar l’autocontrol, detectar incidències o imprevists i aplicar si és necessari accions correctores.

Molt a prop del client

proceso-cat-01